Tuổi của ta là tuổi của trái tim

Tình yêu như Tháng Năm
Mang gió nồng nắng lửa
Lòng anh là đầm sen
Hay là nhành cỏ úa?
(Tháng Năm – Xuân Quỳnh)

Năm là thứ đã trôi qua, không lùi lại được. Nhưng ngày và tháng, chúng trở đi trở lại, phải chăng là để cho chúng ta luôn có thêm một cơ hội nữa?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s