giận hờn vu vơ

Em chỉ muốn nở một nụ cười đầy nắng, đứng giữa mênh mông, và trông ra xa nơi cánh đồng vô tận.
Em chỉ mong một hơi ấm bàn tay, giữa cơn mưa chiều, và bước đi trên con đường dài hạnh phúc.
Em chỉ muốn thoát ra khỏi cơn mơ, trở về thực tại, bỏ qua hờn giận và mỉm cười không toan tính.
Em chỉ mong mây cứ bay, gió cứ thổi, em vẫn là em, và em sẽ vẫn vô tư như thuở ban đầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s